Zobacz co
u nas słychać

News

Różnorodne formy ruchu a rozwój dziecka w wieku szkolnym

Okres późnego dzieciństwa, trwający od 6. do 12. roku życia to czas wielkich zmian w życiu najmłodszych. Dziecko po raz pierwszy przekracza próg szkoły rozpoczynając tym samym całkowicie nowy rozdział w swoim życiu. Wiek szkolny to także niezwykle istotny czas z punktu widzenia rozwoju motorycznego najmłodszych.

Okres późnego dzieciństwa trwający od 6. do 12. roku życia to czas wielkich zmian w życiu najmłodszych. Dziecko po raz pierwszy przekracza próg szkoły rozpoczynając tym samym całkowicie nowy rozdział w swoim życiu. Wiek szkolny to także niezwykle istotny czas z punktu widzenia rozwoju motorycznego najmłodszych.

To właśnie na tym etapie obserwujemy u dzieci szczególną potrzebę aktywności fizycznej. Następuje doskonalenie ruchów lokomocyjnych, pojawia się ich celowość oraz zwiększenie ekonomiczności. Jest to najlepszy i najkorzystniejszy czas w kontekście rozwijania umiejętności sportowych i opanowywania związanych z nimi nowych, specyficznych wzorców. Wśród dzieci etap wczesnoszkolny stwarza najbardziej sprzyjające warunki do kształcenia koordynacji ruchowej oraz zdolności motorycznych. Ruch, zaraz po odżywianiu jest najważniejszym czynnikiem determinującym zdrowie. Od tego jak skutecznie wykorzystamy ten czas zależeć będzie prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka, który wpłynie na przyszłe przekonania i przyzwyczajenia najmłodszych względem kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Warto pamiętać, że odpowiednia stymulacja ruchowa w dużo większym stopniu wpływa na rozwój fizyczny dziecka niż aspekty związane z dziedziczeniem. Aktywność fizyczna w znacznym stopniu determinuje stan morfologiczny, psychiczny i funkcjonalny organizmu zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

Rozmaite zabawy oraz gry ruchowe, dzięki swojej różnorodności oraz możliwości wyboru dowolnych rozwiązań ruchowych pozwalają na równomierne zaangażowanie najważniejszych partii mięśniowych, narządów wewnętrznych oraz układu nerwowego. Najistotniejsze jest aby w tym czasie nie ograniczać dziecka tylko do kilku wybranych form ruchu, a przedstawiać najmłodszym ogromne możliwości jakie niosą ze sobą rozmaite formy aktywnego spędzania wolnego czasu. Mówiąc o aktywności fizycznej i wieku szkolnym nie możemy pominąć tak istotnego czynnika jakim są lekcje WF-u. Prawidłowo prowadzone lekcje wychowania fizycznego to nie tylko sposób na prawidłowy rozwój ciała, ale przede wszystkim droga do nawiązywania relacji społecznych, pracy i odnajdywania się grupie oraz nauki samokontroli. Ponadto dziecko realizując na lekcji cele wyznaczone przez nauczyciela nabywa przekonania na temat własnej skuteczności, co w przyszłości przyczyni się do budowania poczucia własnej wartości.

Wydaje się, że najistotniejsze to umożliwić dziecku doświadczenie aktywności fizycznej w jak największym stopniu i w jak najbardziej różnorodnej formie, aby potem świadomie mogło wybrać to co sprawia mu największą radość. O tym jak wybrać sport dla dziecka przeczytacie na naszym blogu w artykule pod tytułem – „Sport to przede wszystkim zabawa – wybór dyscypliny dla najmłodszych”.


Źródło: https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/znaczenie-roznorodnych-form-aktywnosci-ruchowej-dla-rozwoju-dziecka-w-mlodszym-wieku-szkolnym