Razem
podejmijmy
to wyzwanie!

Czy wiecie, że…?

Aktywne dzieci osiągają lepsze wyniki w szkole, są silniejsze psychicznie i lepiej radzą sobie w relacjach z rówieśnikami? Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, dzieci powinny się ruszać co najmniej 60 minut dziennie, codziennie. Wynika to nie tylko z dbałości o sprawność fizyczną, ale też prawidłowy rozwój i optymalną pracę młodych mózgów.

Dzieci najwięcej czasu spędzają w szkole. Ważne jest, by było to miejsce, w którym są szczęśliwe, mają energię do działania i nauki. Anatomicznie wszyscy jesteśmy stworzeni do ruchu, a największą potrzebę ku niemu przejawiamy właśnie w czasie wczesnoszkolnym.

Podejmując wyzwanie Aktywnych Szkół MultiSport możemy wspólnie kreować szkolną rzeczywistość, tak by sprzyjała codziennej aktywności. Sprawmy, żeby nawyk ruszania się był kolejną super mocą, z którą po opuszczeniu szkoły dzieciaki pójdą dalej w świat!

Materiały do pobrania

Pobierz przydatne informacje, zapoznaj się z regulaminem, skorzystaj z przygotowanych materiałów graficznych.

Pobierz dokumenty

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 lutego 2019 roku.

Zarejestruj swoją szkołę

Weź udział w Mazowieckim Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport

Podpowiedź dla wypełniającego wniosek

Wniosek został podzielony na 7 kroków, z czego ostatni tj. 7. krok jest nieobowiązkowy i umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania z kroku 4. w innej formie niż pisemna.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy się zapoznać z poszczególnymi krokami, zapisanie wniosku możliwe jest w kroku 7., co oznacza przesłanie danych do naszego systemu i faktyczne zgłoszenie szkoły. Zamknięcie przeglądarki lub odświeżenie strony w trakcie uzupełniania wniosku spowoduje utracenie wypełnionych wcześniej pól.

Dane dotyczące wnioskodawcy

Dane teleadresowe

Podpowiedź dla wypełniającego wniosek

Osoba odpowiedzialna za wniosek to osoba, z którą zespół Turnieju ASM będzie w kontakcie w kwestiach dotyczących składanego formularza. Do decyzji szkoły pozostawiamy, czy będzie to również osoba koordynująca realizację Turnieju ASM w kolejnych etapach, czy zostanie wyznaczona inna osoba.

Osoba wypełniająca wniosek

Podpowiedź dla wypełniającego wniosek

Chcemy poznać Twoją szkołę. Interesuje nas wszystko, co jest istotne z perspektywy szkoły i z Twojego punktu widzenia. Zależy nam na tym, żeby szkoły z którymi współpracujemy chętnie podejmowały się nowych zadań i same wychodziły z inicjatywą.

Pytania o strukturę oraz liczbę uczniów umożliwią zespołowi ASM planowanie obu Rund Turnieju. Partnerzy szkoły, o których pytamy w tym kroku są istotni na II etapie, czyli w Rozgrzewce. Wówczas wspólnie z partnerami, szkoła będzie miała za zadanie stworzyć Plan Treningowy, czyli listę działań, które nie wymagają dużych nakładów pracy ani nakładów finansowych, a w krótkim czasie przyczynią się do zwiększenia poziomu codziennej aktywności w szkole.

Charakterystyka szkoły

Wymień najważniejszych Partnerów z jakimi współpracuje Twoja szkoła ?

Partner 1
Partner 2
Partner 3

Podpowiedź dla wypełniającego wniosek

Chcemy poznać Twoją wizję Aktywnej Szkoły i argumenty stojące za wyborem Twojej szkoły do udziału w Turnieju ASM. Dodatkowo, w kroku 7. przewidzieliśmy możliwość załączenia odpowiedzi na poniższe pytanie w innej, dowolnej formie (np. filmik, praca plastyczna, zdjęcie, rysunek, wiersz itp.). Decyzja o wyborze dodatkowej formy odpowiedzi należy do Was. Pomysłowość oraz forma artystyczna będą dodatkowo punktowane. Liczymy na ciekawe pomysły, natomiast jakość samego filmu czy zdjęcia mają marginalne znaczenie dla oceny wniosku.

Jaka jest Twoja wizja Aktywnej Szkoły?

Uff…! Zbliżasz się do końca. To już ostatni duży krok.

Sala Gimnastyczna

Oświadczenia

W przypadku wyboru wniosku w procedurze konkursowej zobowiązuję/my się do realizacji Programu:
W przypadku zakwalifikowania się szkoły do Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport:

Chcesz nam przekazać coś więcej?

Jeżeli Twoja szkoła przygotowała odpowiedź na pytania z kroku 4. w innej formie niż pisemna, załącz przygotowany plik lub wklej link w okienku poniżej.

Odpowiedz na poniższe pytania i prześlij do nas plik

Dla przypomnienia, pytania z kroku 4:

Jak wyobrażasz sobie Twoją Aktywną Szkołę?
Twoje pomysły na Aktywną Szkołę?
Dlaczego to właśnie Twoja szkoła powinna być w gronie 20 szkół biorących udział w Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport ?
Jaki masz pomysł na zaangażowanie rodziców ?