Krok 1

Kwalifikacje

21 stycznia 2019 r. – 12 lutego 2019 r.

Szkoły zgłaszają się do Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Na tym etapie zadaniem każdej szkoły, która zdecyduje się przystąpić do kwalifikacji będzie podanie podstawowych danych kontaktowych i technicznych (np. liczba uczniów, wymiary sali gimnastycznej) i przedstawienie praktykowanych przez nią dotychczas działań związanych z aktywnością fizyczną. Szkoły będą też miały możliwość zaprezentowania się w dowolnej, wypracowanej wspólnie z uczniami formie twórczej (np. zdjęcie, film, plakat, wiersz) i przekonania komisji sędziowskiej, czyli kapituły konkursowej, że to właśnie ich placówka powinna znaleźć się w gronie Aktywnych Szkół MultiSport.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, sędziowie wyłonią placówki, które otrzymają Mikrogrant na realizację aktywnych postanowień i wezmą udział w rozgrzewce – kolejnym etapie programu. Wyniki zostaną ogłoszone 15 lutego.

Szczegółowe informacje i potrzebne materiały do pobrania na stronie.

Termin składania zgłoszeń upływa 12 lutego o godzinie 18:00!

Krok 2

Rozgrzewka

Od 21 lutego 2019 r.

Rozgrzewka to kluczowy element każdej dyscypliny i zawodów sportowych. W naszym turnieju, rozgrzewka to moment budowania drużyny i przygotowania planu treningowego.

Drużynę Aktywnej Szkoły, razem z dziećmi i nauczycielami, powinni tworzyć także rodzice, przedstawiciele lokalnych władz, mediów, a może nawet przedsiębiorców.

Na tym etapie, przy dużym wsparciu organizatorów, szkolna drużyna tworzy swój plan treningowy na czas udziału w programie, czyli propozycję wprowadzenia prostych, niskobudżetowych zmian, które niemal z dnia na dzień mogą przynieść efekt w postaci dodatkowych, aktywnie spędzonych minut w szkole.

Plan będzie przedstawiony i dopracowany podczas seminarium, które odbędzie się w każdej z zakwalifikowanych placówek, z udziałem moderatora Aktywnych Szkół MultiSport.

Do dalszej gry wejdzie 20 z 25* szkół biorących udział w rozgrzewce.
O wyborze zadecyduje komisja sędziowska, w skład której wejdą przedstawiciele Fundatora Programu, Operatora Programu oraz grono ekspertów.

*Dokładna liczba szkół jest uzależniona od liczby uczniów.

Krok 3
Krok 3 - Ślamazary

Runda I

Kiedy? 11 marca – 21 czerwca 2019 r.
Jak długo? 1 - 6 dni w każdej ze szkół.
Dla kogo? Dla klas I – VIII.

Czas się zmierzyć w sprawnościowej dyscyplinie turniejowej!

W okresie pomiędzy 11 marca a 21 czerwca 2019 roku, odwiedzimy wszystkie zakwalifikowane szkoły i w każdej z nich spędzimy od jednego do sześciu dni, w zależności od wielkości szkoły. Klasy I – VII wezmą udział w innowacyjnej, interaktywnej formule testów sprawnościowych EuroFit +, wykorzystującej techniki multimedialne. Wykonując proste ćwiczenia sprawnościowe (np. zwis na drążku, skok w dal z miejsca czy próbę równowagi), uczniowie jednocześnie w warstwie fabularnej walczą z potworami przybyłymi z odległej Galaktyki Bezruchu. Dodatkowe atrakcje ruchowe zaplanowaliśmy również dla klas VIII, które nie biorą udziału w samym teście.

Oprócz walki z galaktycznym gangsterem – Złym Złem i jego pomocnikami, którzy odpowiadają za bezruch wśród dzieci, uczniowie rywalizują tylko jako grupa – na poziomie klasy i szkoły, nie ma rywalizacji indywidualnej. Szkoły zbierają punkty do klasyfikacji generalnej, a indywidualne wyniki dzieci zostaną przekazane wyłącznie rodzicom, w formie rekomendacji.

Po zakończonej Rundzie I, zespół Aktywnych Szkół MultiSport opuszcza szkołę na rok i przekazuje nauczycielom, rodzicom oraz uczniom zestaw zaleceń i inspiracji do wykorzystania w okresie pomiędzy testami.

Krok 4

Treningi drużynowe

Okres dwunastu miesięcy pomiędzy Rundą I a Rundą II.*

Treningi drużynowe to czas na realizację celów przewidzianych w wypracowanym na etapie rozgrzewki planie treningowym, wdrażanie zaleceń z Rundy I i sukcesywne zwiększanie poziomu codziennej aktywności w szkole.

Hasłem przewodnim tego etapu jest więcej aktywności w codzienności!

Na ten czas przypadają też wakacje, w czasie których dzieci biorące udział w turnieju będą zdobywać kolejne punkty dla szkoły, wykonując specjalne zadania w ramach misji wakacyjnych.

* W zależności od tego, w jakim terminie szkoła przystąpiła do udziału w Rundzie I, będzie to okres np. od 14 marca 2019 r. do 16 marca 2020 r. lub w przypadku szkoły, w której Runda I zaczęła się 8 kwietnia 2019 r., ten okres będzie trwał do 13 kwietnia 2020 r.

Krok 5

Runda II

Kiedy? 16 marca - czerwiec 2020 r.*
Jak długo? 1 - 6 dni w każdej ze szkół.
Dla kogo? Dla klas I – VIII.

Runda II to czas by zmierzyć się już nie tylko z innymi szkołami, ale przede wszystkim ze swoimi wynikami z Rundy I!

Zespół Aktywnych Szkół MultiSport wraca do każdej ze szkół,
w kolejności odpowiadającej Rundzie I, aby ponownie przeprowadzić testy sprawnościowe EuroFit +.

Dla uczniów i szkół to moment, by pokazać co udało im się wypracować w czasie Treningów drużynowych.

* Dokładna data zależy od przebiegu rozgrywek.

Krok 6

Finał

Do końca października 2020 roku.
Dokładna data zależy od przebiegu rozgrywek.

W finale znajdą się wszystkie szkoły, które zmierzą się z wyzwaniem Aktywnych Szkół MultiSport i wezmą udział w obu rundach rozgrywek

Wygrywa drużyna, która w czasie trwania programu zrobi największy postęp w zakresie wyników EuroFit + i zmian wprowadzonych w szkole. Dla tych, którzy wykażą się największym zaangażowaniem i determinacją przewidziane są również nagrody indywidualne.

Łączna pula nagród wynosi 50 tys. złotych!