Najczęściej
zadawane
pytania…

Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, lub chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do zakładki kontakt.
Warsztaty konsultacyjne to spotkania z udziałem moderatora z ramienia zespołu Aktywnych Szkół MultiSport, które odbędą się w każdej szkole zakwalifikowanej do etapu Rozgrzewki. Szkoła, wspólnie zprzedstawicielamirodziców, nauczycielii lokalnego samorządu wypracujePlan Treningowy, czyli lokalny plan działania. Znajdą się w nim pomysły na działania możliwe do zrealizowania w szkole i jej najbliższym otoczeniu, mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej uczniów.

Testy EuroFit+ będą się odbywały w godzinach pracy szkoły, w czasie zajęć lekcyjnych. Dziennie możemy zrealizować około 4 testy, z czego każdy trwa około 90 minut.
Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport. Turniej ASM jest w całości finansowany przez firmę Benefit Systems, która jest inicjatorem i fundatorem Programu.
Długie, ciepłe dni, w które nie trzeba popołudniami odrabiać zadań domowych to wymarzony okres na wszelkie aktywne formy spędzania czasu. Misje wakacyjne to właśnie takie „letnie, ruchowe zadania domowe”. Nie wymagają one zaangażowania szkoły, będą to misje przygotowane przez zespół Aktywnych Szkół MultiSport dla uczniów, którzy podejmując wyzwania będą zbierali punkty dla swojej szkoły. Szczegóły pojawią się w letniej odsłonie strony internetowej.