Zobacz co
u nas słychać

News

Znaczenie podstawowych umiejętności ruchowych w rozwoju najmłodszych

Badania przeprowadzone przez Kanadyjski Instytut Zdrowia udowodniły, że uczestnictwo w aktywności fizycznej w wieku dorosłym i młodzieńczym jest ściśle powiązane z nabywaniem podstawowych umiejętności ruchowych przez najmłodszych jeszcze w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Nabywanie oraz doskonalenie podstawowych umiejętności ruchowych zapewniają najmłodszym niezbędny budulec i narzędzia, które w przyszłości bezpośrednio przełożą się na zaangażowanie w aktywność fizyczną, czy ewentualne sukcesy sportowe. Rozwój tych umiejętności umożliwia dzieciom bezpieczne i kontrolowane poruszanie się w każdym aspekcie aktywności fizycznej. Badania pokazują, że dzieci które w odpowiednim czasie nie opanowały lub w niewystarczającym stopniu rozwinęły te umiejętności wykazują znacznie mniejsze zaangażowanie lub całkowicie wycofują się ze sportu oraz aktywności fizycznej na rzecz mniej aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Należy pamiętać, że aby dzieci mogły opanować konkretne umiejętności ruchowe trzeba zapewnić im odpowiednie środowisko i możliwości. Chociaż dzieci dojrzewają i rozwijają się w różnym tempie to prawie wszystkie uczą się podstawowych umiejętności ruchowych w tej samej kolejności, przechodząc przez te same fazy. Celem nauczania podstawowych umiejętności ruchowych jest pomoc w płynnym przechodzeniu do kolejnych etapów rozwoju dziecka, z uwzględnieniem wieku i jego możliwości. Ponieważ dzieci naturalnie nie uczą się tych umiejętności, należy stale zapewniać im wskazówki do ich doskonalenia. Wychwycone odpowiednio wcześnie „niedostatki” ruchowe można łatwo wyeliminować poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń i aktywności. Obserwując najmłodszych pamiętajmy, że poziom wykonania konkretnych sekwencji ruchowych w przypadku dziecka będzie znacznie inny niż w przypadku osoby dorosłej. Podstawowe umiejętności ruchowe stanowią wzorce i elementy ruchowe obejmujące najważniejsze części ciała takie jak nogi, ręce, tułów czy głowa.

Dziecko w wieku wczesnoszkolnym powinno już potrafić:

- biegać bez widocznych problemów wraz ze zmianami kierunku. Do 6. roku życia dziecka należy zwrócić uwagę na pewność ruchu, łatwość utrzymywania równowagi oraz możliwości wprowadzania dodatkowych utrudnień w postaci biegu bokiem, podskoków, czy też przeskoków przez niewielkie przeszkody;

- w tym przedziale wiekowym dziecko powinno także opanować umiejętność skakania. Jest to niezwykle istotny element ogólnej sprawności ruchowej, czy bezpiecznego poruszania się. Dziecko powinno opanować umiejętność podskakiwania na dwóch i jednej nodze, ale także płynnego przeskakiwania i zeskakiwania z niewielkich przeszkód. O ile przedszkolak może mieć z tym jeszcze niewielki problem, tak dziecko w wieku 6 lat powinno być w stanie wykonać wiele różnych wariantów skoków wraz z prawidłowym lądowaniem;

- rozwijanie koordynacji oko-ręka w postaci rzucania i łapania jest kolejnym istotnym elementem rozwoju podstawowych umiejętności ruchowych. Na etapie wczesnoszkolnym, dziecko może potrzebować pomocy w postaci odpowiedniego ułożenia rąk przy łapaniu. 5- czy 6-latek nie powinien już mieć większych problemów przy łapaniu piłki oburącz. Z czasem możemy wprowadzać dodatkowe ćwiczenia w postaci odbijania piłki, czy rzucania do celu.

Wczesne dzieciństwo to najlepszy czas na opanowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności ruchowych. W tym okresie dzieci są zmotywowane i chętne do nauki nowych czynności, sposobów poruszania, świadomego kontrolowania swojego ciała, czy koordynacji ruchów. Co zrobić, gdy dziecko ma kłopoty z wykonaniem danego zadania? Przede wszystkim zachęcać do ćwiczeń, najlepiej na własnym przykładzie. Nie krytykować, doceniać i chwalić postępy najmłodszych. Niemożność wykonania jednej z podstawowych umiejętności ruchowych może w poważny sposób ograniczyć późniejsze możliwości w sporcie czy rekreacji ruchowej przez całe życie. Zapewnienie harmonijnego rozwoju w kontekście podstawowych umiejętności ruchowych umożliwi najmłodszym dostęp do aktywności fizycznej i sportu bez żadnych barier.

Źródła: https://sportforlife.ca/portfolio-view/developing-physical-literacy-a-guide-for-parents-of-children-ages-0-to-12/
https://activeforlife.com/resources-for-developing-physical-literacy/